CNA: Campanie electorală "pe bani" la posturile private radio-TV

251

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a adoptat joi, cu unanimitate de voturi, Decizia privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

CNA a adoptat această Decizie după mai multe şedinţe în care a discutat textul acesteia cu reprezentanţii principalilor radiodifuzori, cu George Chiriţă, directorul executiv al Asociaţiei Române de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA), şi cu reprezentanţii ActiveWatch-Agenţia de Monitorizare a Presei.

Decizia a fost elaborată de CNA având în vedere dispoziţiile Legii nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului – în special capitolul 7 din această lege referitor la campania electorală – şi cele ale Hotărârii Guvernului nr. 890/2012 privind stabilirea programului calendaristic din cuprinsul perioadei electorale.
Potrivit lui Răsvan Popescu, preşedintele CNA, decizia va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial. „Sperăm ca acest lucru să se întâmple cât mai repede”, a spus Popescu, după adoptarea deciziei.

Potrivit documentului, campania electorală la posturile de radio şi de televiziune, publice şi private, inclusiv de televiziune prin cablu, începe pe 9 noiembrie, ora 0.00, şi se încheie în ziua de 8 decembrie, ora 7.00.

Accesul candidaţilor la posturile publice de televiziune şi radio este gratuit, iar repartizarea timpilor de antenă se face potrivit Legii electorale.

„La posturile private (de televiziune şi radio, n.r.), candidaţii au acces contra cost, conform Legii electorale, în emisiunile de promovare electorală, în care-şi prezintă programul şi activităţile de campanie. De asemenea, candidaţii se pot face cunoscuţi şi prin spoturi electorale. În privinţa dezbaterilor electorale însă – şi apreciem că acestea vor fi emisiunile cele mai numeroase -, accesul candidaţilor şi reprezentanţilor partidelor este gratuit, în condiţii de echitate, echilibru şi corectitudine”, a explicat Răsvan Popescu, după adoptarea deciziei.

Potrivit lui Popescu, în emisiunile de ştiri, prezentarea activităţilor de campanie revine exclusiv posturilor TV şi radio, „asigurându-se astfel independenţa lor editorială şi informarea obiectivă a publicului”.

„Cred că am ajuns astfel la un echilibru între dreptul candidatului de a-şi face cunoscute proiectele şi libertatea editorială a posturilor de televiziune şi radio. Pentru a asigura o dezbatere autentică, decizia stabileşte şi un set minim de reguli editoriale deja cunoscute şi aplicate de posturi în campaniile precedente”, a mai spus Răsvan Popescu.

Totodată, decizia mai prevede că, pentru reflectarea desfăşurării campaniei electorale şi a activităţilor de propagandă electorală, radiodifuzorii pot realiza şi difuza numai următoarele tipuri de emisiuni: „de promovare electorală” şi „de dezbatere electorală”.

În emisiunile de promovare electorală, candidaţii (şi reprezentanţii lor) îşi promovează propria candidatură, programele politice şi activităţile de campanie electorală. În situaţia transmiterii în direct a unor activităţi de campanie, acestea se vor încadra în timpii de antenă acordaţi fiecărui competitor electoral. Emisiunile de promovare electorală trebuie să fie marcate pe toată durata desfăşurării lor cu sintagma „publicitate electorală”.

În emisiunile de dezbatere electorală – în care radiodifuzorii pun în discuţie programele electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea candidaţilor sau a reprezentanţilor declaraţi ai competitorilor electorali – accesul candidaţilor şi al reprezentanţilor lor este gratuit. Aceste emisiuni vor fi marcate cu sintagma „dezbatere electorală”.

Totodată, posturile de televiziune şi radio trebuie să asigure „o distincţie clară” între emisiunile de dezbatere şi cele de promovare electorală, prin format şi prezentator. Radiodifuzorii sunt obligaţi să precizeze calitatea în care se exprimă persoanele invitate în emisiuni, cum ar fi cea de candidat, susţinător sau reprezentant al candidatului.

Potrivit deciziei, posturile de radio şi de televiziune private, inclusiv de televiziune prin cablu, care vor reflecta campania electorală au obligaţia să comunice CNA implicarea lor în campanie, lista emisiunilor electorale pe care le vor realiza, precum şi intervalele de timp de difuzare a respectivelor emisiuni, până cel mai târziu în 8 noiembrie.

Pe de altă parte, tarifele pe emisiune şi pe unitate de timp ale fiecărui post privat de radio şi de televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, vor fi făcute publice şi vor fi aceleaşi pentru toţi competitorii, se precizează în Decizia CNA.

Pe de altă parte, Decizia CNA mai prevede că, în perioada campaniei electorale, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni realizate sau moderate de candidaţi şi de reprezentanţi ai competitorilor electorali. Totodată, emisiunile informative se supun obligaţiei de obiectivitate, echitate şi de informare corectă a publicului.

De asemenea, potrivit Deciziei CNA, radiodifuzorii privaţi pot difuza spoturi publicitare electorale numai în cadrul emisiunilor de promovare electorală și de dezbateri electorale. Pentru difuzarea spoturilor publicitare electorale, radiodifuzorii privaţi sunt obligaţi să asigure candidaţilor şi competitorilor electorali condiţii egale de acces şi de tarifare pe unitatea de timp. Spoturile publicitare electorale nu pot avea o durată mai mare de 30 de secunde şi trebuie să fie asumate în mod explicit de către candidaţii şi competitorii electorali. Spoturile publicitare electorale se difuzează în calupuri separate şi marcate ca atare.

Decizia mai prevede că începând cu 48 de ore înainte de ziua votării este interzisă prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete făcute pe stradă.

Acelaşi document mai spune că începând cu 24 de ore înainte de începerea votării sunt interzise: difuzarea de spoturi de publicitate electorală; invitarea sau prezentarea candidaţilor şi/sau a reprezentanţilor competitorilor electorali în emisiunile şi programele posturilor de radio şi de televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu; comentarii privind desfăşurarea campaniei, precum şi cele privind competitorii electorali.

De asemenea, în ziua votării sunt interzise şi prezentarea de sondaje realizate la ieşirea de la urne, înainte de închiderea procesului de vot; comentarii referitoare la competitorii electorali; îndemnuri de a vota sau de a nu vota un candidat ori candidaturile depuse de competitorii electorali.

Nerespectarea prevederilor Deciziei CNA se va sancţiona potrivit dispoziţiilor Legii audiovizualului şi ale Legii numărul 35/2008.

Alegerile parlamentare se vor desfăşura pe 9 decembrie.

ABONEAZA-TE LA NEWTV! Corect, Independent, Curajos