Firea prinsa cu minciuna! Jurnalistii demonstreaza cu ”legea pe masa” ca primarita MINTE atunci cand spune ca nu are competente pentru a demola Cathedral Plaza!

352

Jurnalistii de la Factual.ro au consultat legea si au concluzionat ca Gabriela Firea a mintit atunci cand a spus ca Primaria Capitalei nu are competente in ceea ce priveste demararea procedurilor pentru demolarea Cathedral Plaza.

Jurnalistii de la Factual spun ca in solutia definitiva din dosarul nr.2183/120/2012, privind desfiintarea constructiei Cathedral Plaza, se arata ca primarul Capitalei este obligat sa emita decizia de desfiintare a constructiei – imobil de birouri Cathedral Plaza, situata in Bucuresti, str. General Berthelot nr.11 – 15, sector 1 si respectiv str. Luterana, nr.15 si 15A, sector 1, realizata fara autorizatie de construire legala, autorizatie emisa la solicitarea SC Millennium Building Development SRL Bucuresti, de Primaria Sectorului 1 Bucuresti.

In plus, in solutia data tot de Tribunalul Dambovita privind dosarul nr 631/120/2015 care are ca obiect Contestatia la executare PRIVIND LAMURIREA INTINDERII SI APLICARII TITLULUI EXECUTORIU se specifica:

„Lamureste intinderea si intelesul dispozitivului sentintei nr. 2520/28.06.2012 pronuntata de Tribunalul Dambovita in dosarul nr. 2183/120/2012, in sensul ca ‘decizia privind desfiintarea constructiei’ se emite cu luarea in considerare a dispozitiilor art. 8 alin. 1 din Legea nr. 50/1991”

Potrivit Legii nr. 50/1991, art. 8, „Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, partiala sau totala, a constructiilor si instalatiilor aferente constructiilor, a instalatiilor si utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de constructii de sustinere a acestora, inchiderea de cariere si exploatari de suprafata si subterane, precum si a oricaror amenajari se fac numai pe baza autorizatiei de desfiintare obtinute in prealabil de la autoritatile prevazute la art. 4”.

Jurnalistii noteaza ca, in acest caz, autorizatia de desfiintare trebuie ceruta conform art. 4 alin. 1:

1. c) de primarul general al municipiului Bucuresti, dupa solicitarea de catre acesta a avizului primarilor sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru:
2. lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care vor fi executate la: cladiri, constructii sau parti din constructii impreuna cu instalatiile, componentele artistice, parte integranta din acestea, impreuna cu terenul aferent delimitat topografic, inclusiv la anexele acestora, precum si alte constructii, identificate in cadrul aceluiasi imobil, clasate individual ca monument potrivitLegii nr. 422/2001privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, imobile teren si/sau constructii, identificate prin numar cadastral, amplasate in zone construite protejate stabilite potrivit legii,cladiri cu valoare arhitecturala sau istorica deosebita, stabilite prin documentatii de urbanism aprobate, imobile teren si/sau constructii, identificate prin numar cadastral, cuprinse in parcelarile incluse in Lista monumentelor istorice.

Jurnalistii au aratat si ca, potrivit legii, pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare este nevoie de certificatul de urbanism, care trebuie cerut tot de primarul general.

De asemenea, intr-un raspuns catre Factual.ro, Ministerul Culturii spune ca „nu a primit vreo adresa oficiala privind o colaborare interinstitutionala din partea Primariei Municipiului Bucuresti, incepand cu data de 01.01.2017 si prezent”.

In concluzie, afirmatia conform careia PMB nu are atributii in demararea procedurii de desfiintare a Cathedral Plaza este falsa.