MESAJELE REVOLTATOARE pentru care a fost condamnat DRAGNEA: „Oamenii nostri sa afle cine nu a ieşit la vot, sa mearga la ei ACASA si sa-i aduca sa voteze!”

629

Liviu Dragnea a primit oficial motivarea în dosarul Referendumului, în care a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare.  Documentul are peste 300 de pagini, în condițiile în care, pe lângă Liviu Dragnea, au mai fost judecate alte circa 70 de persoane.

STIRIPESURSE.RO a facut publice mesajele pe care Liviu Dragnea le-a dat și pentru care a fost condamant.

”Prin rechizitoriu s-a reţinut următoarea situaţie de fapt:

1. Cu privire la infracţiunea de folosire de către Dragnea Liviu Nicolae a influenţei ori a autorităţii sale în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, prevăzută de art.13 din Legea nr.78/2000.

Conform rechizitoriului, prin Hotărârea Parlamentului României nr.33/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.457/06.07.2012, în temeiul art.95 şi art.146 lit.g din Constituţia României, s-a dispus suspendarea din funcţie a Preşedintelui României, iar prin Hotărârea Parlamentului României nr.34/2012 (publicată în acelaşi Monitor Oficial) s-a stabilit ca cetăţenii României să fie chemaţi să îşi exprime voinţa prin vot, în cadrul unui referendum naţional pentru demiterea Preşedintelui României, ce urma să se desfăşoare în data de 29.07.2012. Acelaşi act normativ prevedea că cetăţenii care participă la referendum au dreptul să se pronunţe prin „Da” sau „Nu” la următoarea întrebare înscrisă pe buletinul de vot: „Sunteţi de acord cu demiterea preşedintelui României, dl. Traian Băsescu?”; de asemenea, s-a stabilit că, faţă de data fixată pentru desfăşurarea referendumului, campania electorală urma să se încheie la 28.07.2012, ora 700.

Prin Hotărârile nr.682 – 688/2012, Guvernul României a reglementat în mod amănunţit detaliile tehnice referitoare la desfăşurarea referendumului naţional.

Totodată, Curtea Constituţională, prin Hotărârea nr.1 din 09.07.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr.467/10.07.2012), a constatat că procedura privind suspendarea din funcţia de Preşedinte al României a domnului Traian Băsescu a fost respectată, existând concomitent împrejurările care justifică interimatul în exercitarea funcţiei de preşedinte al României, iar prin Decizia nr.731 din 10.07.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 478/12.07.2012), aceeași instanță a stabilit că Legea pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului este constituţională, în măsura în care asigură participarea la referendum a cel puţin jumătate plus unu din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente.

Din coroborarea textului art.10 din Legea nr.3/2000 (care prevede: „Demiterea Preşedintelui României este aprobată dacă, în urma desfăşurării referendumului, propunerea a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate”) cu decizia Curţii Constituţionale anterior menţionată a rezultat că pentru aprobarea demiterii Preşedintelui României este necesar să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) la referendum să participe cel puţin jumătate plus unu din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente;

b) propunerea de demitere a Preşedintelui României să întrunească majoritatea voturilor valabil exprimate.

Ministerul Public a reţinut că unul dintre indiciile iniţiale de fraudare a votului a constat în existenţa unor procentaje ridicate de prezenţă a electoratului la vot în unele judeţe, în raport cu media naţională şi cu prezenţa la consultările similare organizate în anii anteriori: judeţul Olt (prezenţa la vot 74,7%), judeţul Teleorman (70,1%), judeţul Gorj (54,3%). Comparativ, media de prezenţă la vot la nivelul întregii ţări a fost de 46,24%, iar la referendumul organizat în cursul anului 2009 prezenţa la vot în judeţul Olt a fost de 55,2%, iar în judeţul Teleorman de 54,4%.

În acest sens, prin actul rezolutiv din 03.08.2012 s-a început urmărirea penală faţă de A.N. (autor neidentificat) pentru săvârșirea infracţiunilor prevăzute de art.13 din Legea nr.78/2000 (cu modificările şi completările ulterioare) şi art.55 alin.1 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului.

Prin rezoluţia de începere a urmăririi penale s-a reţinut că inculpatul Dragnea Liviu Nicolae a coordonat un mecanism complex, în care a implicat mai multe persoane asupra cărora avea influenţă în virtutea funcţiei pe care o deţinea, în scopul fraudării rezultatelor privind participarea la vot.

Elementele esenţiale ale acestui mecanism au fost considerate a fi:

– un sistem informatic complex, constând dintr-o componentă ce permitea schimburile de mesaje tip SMS, în timp real, între mii de utilizatori şi o componentă constând într-o aplicaţie internet, ce permitea unui număr restrâns de persoane să obţină în timp real informaţii, precum şi să introducă manual astfel de date. Scopurile esenţiale ale sistemului informatic erau comunicarea în fiecare oră a prezenţei la vot a cetăţenilor, ceea ce permitea identificarea secţiilor de vot cu o prezenţă slabă la urne, transmiterea de mesaje coordonatorilor şi/sau membrilor secţiilor de votare, în vederea luării de măsuri pentru creşterea artificială a numărului de votanţi şi obţinerea de informaţii precise, în timpul procesului de votare, despre modul cum s-a votat în fiecare secţie;

– o reţea alcătuită din coordonatorii judeţeni şi locali ai PSD şi persoane care comunicau în sistemul informatic descris anterior informaţii despre prezenţa la urne, precum şi despre modul cum s-a votat şi care recepţionau mesaje de la coordonatorul campaniei electorale.

Conform rechizitoriului, inculpatul Dragnea Liviu Nicolae şi-a folosit influenţa şi autoritatea provenind din funcţia de conducere deţinută în cadrul PSD asupra persoanelor implicate în mecanismul descris anterior, în scopul obţinerii de către Uniunea Social Liberală (USL) a unui folos nepatrimonial necuvenit, constând în validarea rezultatelor referendumului prin folosirea de mijloace nelegale.

S-a susţinut că inculpatul Dragnea Liviu Nicolae a emis două adrese destinate organizaţiilor judeţene ale PSD, respectiv preşedinţilor şi directorilor de campanie ale acestora, precum şi primarilor PSD din ţară, prin care, pentru creşterea participării la vot a alegătorilor, se ordona luarea unor măsuri incriminate în Legea nr.3/2000 (promisiuni de foloase materiale în scopul de a determina alegătorii să voteze) şi, totodată, se solicita să se propună prefecţilor înființarea de secţii de votare în staţiunile turistice, deşi acestea nu reprezintă unităţi administrativ – teritoriale.

Actul de sesizare a mai descris o serie de acţiuni, în sensul că inculpatul Dragnea Liviu Nicolae ar fi influenţat, în diverse moduri, autorităţile publice centrale, judeţene şi locale, precum şi activiştii aflaţi sub controlul politic al USL şi, implicit, în sfera sa de influenţă, însă cu privire la aceste fapte s-au dispus soluţii de neîncepere a urmăririi penale de către Direcţia Naţională Anticorupţie.

Astfel, la fila 402 din rechizitoriu, procurorul a dispus scoaterea de sub urmărire penală a inculpatului Dragnea Liviu Nicolae în ceea ce privește acuzaţiile de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, instigare la violarea prin orice mijloace a secretului votului, prevăzută de art.25 Cod penal raportat la art.53 alin.1 din Legea nr.3/2000 și instigare la promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase în scopul de a determina alegătorul să voteze în cadrul referendumului, prevăzută de art.25 Cod penal raportat la art.54 alin.1 din Legea nr.3/2000, apreciind că faptele nu există,.

Ca atare, prin rechizitoriul nr.280/P/2012 s-a apreciat că vinovăţia inculpatului Dragnea Liviu Nicolae este dovedită numai sub aspectul comiterii infracţiunii prevăzute de art.13 din Legea nr.78/2000 cu modificările şi completările ulterioare, Parchetul menţinând doar acuzaţia privind folosirea influenţei prin emiterea a două adrese destinate organizaţiilor judeţene ale PSD, respectiv preşedinţilor şi directorilor de campanie ale acestora, precum şi primarilor PSD din ţară, folosirea unui sistem informatic pentru comunicarea prezenţei şi felului votului alegătorilor, precum şi transmiterea de mesaje, conţinând ordine sau recomandări către coordonatorii şi/sau membrii secţiilor de votare şi altor persoane, în vederea luării de măsuri pentru creşterea artificială a numărului de votanţi..

În acest send, rechizitoriul a reținut că prin decizia Biroului Permanent al Partidului Social Democrat (PSD), inculpatul Dragnea Liviu Nicolae a fost desemnat drept coordonator al campaniei privind demiterea Preşedintelui României. În anul 2008, inculpatul ocupase funcţia de coordonator al campaniei PSD pentru alegerile parlamentare, iar în urma alegerilor din 9 decembrie 2012 a obţinut un mandat de deputat în Parlamentul României, în colegiul 3 din Teleorman, fiind ales pe listele USL.

La momentul organizării şi desfăşurării referendumului, inculpatul Dragnea Liviu Nicolae îndeplinea funcţia publică de preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, dar şi pe aceea de preşedinte al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, începând cu anul 2004, fiind, conform actului de acuzare, o persoană care deţinea autoritate şi influenţă în cadrul PSD.

Rechizitoriul susţine că inculpatul Dragnea Liviu Nicolae şi-a folosit autoritatea şi influenţa în scopul obţinerii pentru USL a unui folos nepatrimonial necuvenit, constând în asigurarea, prin mijloace ilicite, a unei prezenţe a alegătorilor la votul din cadrul referendumului de 50%+1, condiţie formală care ar fi permis validarea referendumului de către Curtea Constituţională.

S-a precizat că, deoarece cercetările sociologice efectuate indicau o intenţie de vot care nu garanta validarea referendumului, inculpatul a cerut persoanelor aflate în sfera sa de influenţă şi autoritate să săvârşească o serie de acte interzise de lege cu scopul de a creşte artificial participarea alegătorilor la procesul electoral.

În concret, sub un prim aspect, în sarcina inculpatului Dragnea Liviu Nicolae s-a reţinut că, în calitate de secretar general al PSD, a emis adresele nr.683/SG/12.07.2012 şi 687/SG/13.07.2012, destinate organizaţiilor judeţene ale partidului şi, respectiv, preşedinţilor şi directorilor de campanie ale acestora, dar şi primarilor PSD din ţară, adrese prin care, pentru obţinerea participării la vot a alegătorilor în proporţie de 60%, s-a solicitat luarea unor măsuri incriminate de Legea nr.3/2000 (promisiuni de foloase materiale în scopul de a determina alegătorii să voteze) şi, de asemenea, s-a solicitat să se propună prefecţilor înfiinţarea de secţii de votare în staţiunile turistice, deşi acestea nu reprezintă unităţi administrativ-teritoriale.

Rechizitoriul reţine că cele două adrese reprezintă, în mod vădit, acte de folosire a autorităţii inculpatului, în scopul de a determina persoanele implicate în mecanismul pe care îl coordona (coordonatori judeţeni de campanie, primari PSD, consilieri judeţeni, consilieri locali PSD, militanţi PSD) să folosească mijloace interzise de lege pentru a aduce alegătorii la vot, în vederea obţinerii într-un mod necuvenit a folosului urmărit.

S-a arătat că posibilitatea de a participa la tombole cu premii sau accesul gratuit la evenimente care presupun în mod obişnuit plata unei taxe, condiţionate de dovada participării la vot, constituie foloase materiale de natura celor interzise în mod expres de art.54 din Legea nr.3/2000, cu ajutorul cărora se urmărea atingerea obiectivului politic al formaţiunii din care face parte inculpatul.

Conform rechizitoriului, utilizarea de către inculpat a unor „mijloace legale” nu este de natură să înlăture caracterul ilicit al demersului, în condiţiile în care Legea nr.3/2000 interzice în mod expres promisiunea oricăror foloase materiale în scopul de a determina alegătorii să voteze, astfel încât tipurile de activităţi la care face referire inculpatul sunt întotdeauna nelegale.

S-a precizat că, urmare conştientizării de către inculpat a faptului că demersul său, ajuns la cunoştinţa opiniei publice, era de natură să atragă eventuale consecinţe penale, acesta a emis adresa nr.688/SG/14.07.2012, prin care a solicitat să se anuleze orice acţiune privind organizarea de tombole sau concursuri pentru stimularea participării la vot a alegătorilor.

În opinia procurorului, emiterea acestei adrese nu a fost de natură a înlătura caracterul penal al faptelor, având în vedere că activitatea de folosire a influenţei se consumase, iar urmarea prevăzută în conţinutul infracţiunii se produsese. S-a remarcat şi că noua comunicare se referea exclusiv la organizarea tombolelor, nu şi la celelalte tipuri de foloase care urmau să fie oferite pentru a determina participarea alegătorilor la vot.

Potrivit acuzării, în perioada care a urmat, inculpatul Dragnea Liviu Nicolae a continuat activitatea de folosire a influenţei şi autorităţii asupra persoanelor pe care le coordona, pentru a obţine creşterea numărului de participanţi la vot prin folosirea de mijloace nelegale.

În acest sens, s-a arătat că a fost conceput un sistem informatic complex, cu ajutorul martorului Ciubotariu Dan Ionuţ, salariat al PSD în funcţia de web-designer, sistem constând dintr-o componentă IT – ce permitea schimburile de mesaje tip SMS în timp real între mii de utilizatori, prin apelarea numărului telefonic dedicat 1855 ori prin recepţionarea de mesaje de la acest număr -, dar şi dintr-o altă componentă, anume o aplicaţie internet ce dădea posibilitatea unui număr restrâns de persoane (aşa-numiţii „coordonatori judeţeni” sau „coordonatori”) să obţină în timp real informaţii despre numărul de votanţi şi modul cum s-a votat în toate secţiile de votare şi să introducă manual astfel de date pe portalul: referendum1.psd / referendum5.psd.ro. Accesul la sistemul IT era permis coordonatorilor doar pe bază de nume de utilizator şi parolă, primite anterior prin canalul de comunicaţii SMS grupat în jurul numărului telefonic 1855, iar pentru membrii secţiilor de votare şi alte persoane, acest acces era posibil prin obţinerea autorizării din partea utilizatorilor.

Conform rechizitoriului, scopul esenţial al acestui sistem informatic a constat în: comunicarea în fiecare oră a prezenţei la vot a cetăţenilor, lucru care permitea coordonatorilor PSD şi PNL să identifice secţiile de vot cu o prezenţă slabă la urne; comunicarea de mesaje conţinând ordine sau recomandări către coordonatorii şi/sau membrii secţiilor de votare şi altor persoane, în vederea luării de măsuri pentru creşterea artificială a numărului de votanţi în secţiile deficitare prin folosirea de mijloace interzise de lege și obţinerea de informaţii precise, în timpul procesului de votare (şi nu după orele 2300 ale zilei de 29.07.2012, când votarea se închidea) despre modul cum s-a votat în secţiile de votare de pe tot cuprinsul ţării, respectiv câte voturi „DA” şi câte „NU” au fost exprimate, rezultând un număr de circa 4400 de comunicări de acest tip, recepţionate în timpul desfăşurării votului.

În sensul celor mai sus arătate, percheziţia informatică dispusă de procuror a identificat comunicaţii de tip SMS, al căror furnizor a fost inculpatul Dragnea Liviu Nicolae. Mesajele au fost transmise fizic, cu ştiinţa inculpatului, de către o altă persoană din cadrul Secretariatului General al PSD, dar conţinutul lor ideatic a fost considerat ca aparţinând, în mod indiscutabil, lui Dragnea Liviu Nicolae.

Astfel, rechizitoriul a arătat că în ziua votului – 29.07.2012 – au fost transmise următoarele comunicări:

– orele 15:17 – Liviu Dragnea: „Veţi primi imediat 7 mesaje foarte importante. Vă rog să urmaţi cu stricteţe instrucţiunile”

– orele 15:18 – „Sistemul de raportare prin SMS vă oferă posibilitatea să vedeţi prezenţa în fiecare SV” (prin „SV” înţelegându-se „secţie de votare”).

– Orele 15:19 – „În acest sens faceţi rapid o analiză cu cei de la PNL şi interveniţi exact unde trebuie”.

– Orele 15:19:49 – „În SV unde e scăzută prezenţa trimiteţi un PSD-ist şi un PNL-ist pentru a mobiliza organizaţiile de acolo”.

– Orele 15:20 – „Cei pe care îi trimiteţi la SV slabe ca prezenţă vor sta acolo până la închiderea urnelor pentru a lua toate măsurile necesare”.

– Orele 15:20:30 – „Pentru fiecare SV se va face urgent o listă a cetăţenilor care nu au venit la vot”.

– Orele 15:20:49 – „Echipele noastre vor merge acasă la cetăţenii care nu au venit până acum şi îi vor aduce la vot”.

– Orele 15:21:10 – „Repet: vor merge la ei acasă să-i aducă la vot. Arătaţi aceste mesaje şi celor de la PNL”.

– Orele 16:47:42 – „PSD-SG: Coordonatorii PSD şi PNL de la fiecare secţie de votare să meargă ACASĂ la familiile care nu au venit la vot şi SĂ LE ADUCĂ SĂ VOTEZE!”.

– Orele 16:51:15 – „Oamenii noştri din secţiile de votare pot afla repede cine sunt cei care nu au ieşit la vot. Dar trebuie să meargă la ei ACASĂ să îi aducă să voteze!”.

– Orele 17:37:32 – „PSD-SG: Mobilizaţi toţi membrii PSD şi PNL, daţi fiecăruia lista cu cei care nu au votat, să meargă la ei ACASĂ şi să-i aducă să voteze, nu să-i aştepte la SV!”.

– Orele 18:49:12 – „Liviu Dragnea: Ieşiţi cu caravanele şi îndemnaţi cetăţenii să iasă la vot. Difuzaţi alternativ <> cu mesajul pe care îl veți primi imediat!”.

– Orele 18:50:51 – „Premierul Ungariei a cerut maghiarilor din România să nu voteze ca să nu valideze referendumul. Vreţi ca peste români să decidă Ungaria? Veniţi la vot!”.

– Orele 19:05:19 – „Puteţi introduce manual prezenţa pentru secţiile de votare unde nu aveţi raportări prin SMS. Nu mai sunt limitate. Urgent toate secţiile să fie verzi (acest lucru însemna, potrivit depoziţiei martorului Ciubotariu Dan Ionuţ, ca datele să fie actualizate într-un interval de sub 1 oră).

– Orele 19:33:22 – „SMS 1 – L. Dragnea: Mai sunt 3 ore. Avem deja peste 6 milioane prezenţi. Ne mai trebuie minim 300 de voturi pe fiecare SV. Ceea ce e foarte realizabil! (continuă în SMS 2)”.

– Orele 19:34:17 – „SMS 2 – L. Dragnea: Organizaţi-vă astfel: 30 de militanţi pe fiecare secţie de votare, iar fiecare să aducă la vot minim 10 cetăţeni în următoarele ore!”

– Orele 21:53:07 – „SG: La ora 21 aveam peste 8 mil. de voturi. Mai trebuie câte 100 de oameni la fiecare secţie de vot şi scăpăm de Băsescu! E timp suficient să-i aduceţi! Curaj!”

– Orele 22:11:10 – „Urgent! Luaţi toate măsurile necesare ca toţi oamenii care stau la coadă la secţia de vot să fie consideraţi în incinta SV ca să poată vota” (mesaj transmis la toate secţiile de vot – mii de SMS-uri)

– Orele 22:34:24 – „Foarte important! Asiguraţi-vă că prezenţa de la ora 23 e raportată pe toate secţiile, fără excepţie. Puteţi introduce manual în baza de date unde e cazul” (n.n.: mesaj transmis doar pentru coordonatori).

– Orele 22:53:14 -„Luaţi toate măsurile ca numărătoarea voturilor să se desfăşoare în condiţii corecte! Număraţi cu atenţie şi curaj!” (mesaj transmis către toate secţiile de vot – mii de SMS-uri).

Prin aceste mesaje, Parchetul a considerat că inculpatul şi-a folosit influenţa şi autoritatea asupra persoanelor implicate în mecanismul pe care îl coordona, pentru a le determina să săvârşească fapte interzise în mod expres de prevederile legale referitoare la desfăşurarea campaniei electorale, protecţia datelor cu caracter personal şi a confidenţialităţii votului, exercitarea liberă a votului sau modul de desfăşurare a procesului de votare, cu scopul de a obţine creşterea participării la vot.

Astfel, folosirea caravanelor electorale pentru a îndemna cetăţenii să iasă la vot (comunicările de la 18:49:12 şi 18:50:51), prin folosirea imnului României şi a unui mesaj mobilizator a fost considerată că reprezintă o formă clară a propagandei electorale, prohibită de art.4 al.2 din Hotărârea Parlamentului nr.34/2012 după momentul oficial al încheierii campaniei electorale.

Folosirea reprezentanţilor USL din cadrul secţiilor de votare pentru a identifica persoanele care au ales să nu îşi exercite dreptul de vot şi a întocmi liste ce urmau a fi folosite de către activiştii de partid în scopuri electorale (comunicările de la 15:20:49 şi 16:51:15) a fost apreciată de Parchet că reprezintă o încălcare a dispoziţiilor art.5 din Legea nr.677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal ale acestor persoane, precum şi a prevederilor Legii nr.3/2000 privind confidenţialitatea votului.

Solicitarea repetată ca activiştii de partid să se deplaseze la locuinţele persoanelor care nu s-au prezentat la vot pentru a-i aduce la secţiile de votare (comunicările de la 15:20:49, 15:21:10, 16:47:42, 16:51:15, 17:37:32 şi 19:34:17) a fost considerată a reprezenta încălcarea vădită a dispoziţiilor art.4 al.4 din Legea nr.35/2008 privind interdicţia oricăror presiuni sau constrângeri pentru a determina alegătorii să participe la alegeri.

Totodată, comunicarea de la ora 22:11:10, cuprinzând solicitarea ca persoanele aflate la rând în afara secţiei de votare la momentul încheierii votării să fie considerate în incinta secţiei pentru a-şi putea exercita dreptul de vot a constituit, în opinia Parchetului, o încălcare directă a dispoziţiilor art.42 al.24 din Legea nr.35/2008, care prevăd că această procedură derogatorie se aplică exclusiv persoanelor aflate în interiorul secţiei.

Referitor la îndemnul de numărare a voturilor „cu curaj” (comunicarea de la ora 22:53:14), rechizitoriul a reţinut că acesta reprezintă o formă de a reaminti persoanelor implicate în mecanismul coordonat de inculpat despre necesitatea de a folosi orice mijloace pentru a obţine rezultate care să permită atingerea obiectivului urmărit şi, totodată, constituie o garanţie implicită a susţinerii pe care urmau să o primească aceste persoane, în situaţia unor eventuale repercusiuni ulterioare. S-a apreciat că frauda extinsă la nivelul secţiilor de votare, astfel cum a fost descrisă în rechizitoriu, nu ar fi putut avea loc în lipsa unei asemenea garanţii implicite, asumată de o persoană a cărei poziţie făcea protecţia credibilă.

Potrivit rechizitoriului, din percheziţia informatică a rezultat că inculpatul Dragnea Liviu Nicolae, prin exerciţiul autorităţii şi influenţei sale, a urmărit să afle, în timp real, pe parcursul desfăşurării procesului electoral, modul cum au votat alegătorii, pentru a putea să mobilizeze activiştii de partid, în vederea aducerii cetăţenilor la vot şi atingerii normei de participare de 50%+1.

În acest sens, în rechizitoriu au fost prezentate, exemplificativ, câteva date din conţinutul percheziţiei informatice, respectiv, apeluri care au avut loc în intervalul orar 15:24:27 – 22:18:38 între numărul dedicat 1855 şi numerele de telefon interesate să raporteze situaţia exprimării votului .

S-a reținut că pe parcursul zilei de 29.07.2012, constatând o prezenţă insuficientă la vot, inculpatul Dragnea Liviu Nicolae a uzat de autoritatea şi influenţa sa în PSD și a încercat să mobilizeze persoanele apropiate (membrii de partid, primari, consilieri etc.), pentru a aduce oamenii la vot prin mijloace interzise de lege.

Prin exploatarea unor mandate de interceptare, emise de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, au fost identificate convorbiri telefonice între persoane din judeţul Teleorman şi Dragnea Liviu Nicolae, care atestă săvârşirea faptelor incriminate de art.13 din Legea nr.78/2000. În acest sens, sunt exemplificate discuţiile purtate la data de 29.07.2012, orele 20:34:29, orele 20:40:47 – între Boboc Valentin Gabriel şi Marian Fişcuci; orele 20:38:57 – între Boboc Valentin Gabriel şi Dragnea Liviu Nicolae; orele 20:40:04 – între Boboc Valentin Gabriel şi o persoană al cărei număr telefonic era alocat Primăriei Alexandria (nr. 0720.070.911), orele 20:42:46 – între Boboc Valentin Gabriel şi Nae Tatu, orele 20:47:31 – între Boboc Valentin Gabriel şi Marin Almăjanu (deputat PNL).

Parchetul arată că discuţiile prezentate în notele de redare demonstrează, fără putinţă de tăgadă, intenţia inculpatului Dragnea Liviu Nicolae de a profita de autoritatea şi influenţa sa în PSD, în scopul determinării unor persoane din partid sau apropiate acestuia să-şi mobilizeze toate resursele pentru asigurarea unei prezenţe la vot care ar fi garantat validarea de către Curtea Constituţională a referendumului, inclusiv prin folosirea unor mijloace interzise de lege.

Rechizitoriul a reţinut că situaţia de fapt expusă are deplină acoperire în probatoriile administrate care, conjugate, au demonstrat că inculpatul Dragnea Liviu Nicolae, secretar general al PSD şi conducătorul campaniei electorale din partea aceluiaşi partid, profitând de autoritatea şi influenţa inerente funcţiei exercitate, a intenţionat să procure prin interpuşi (coordonatori judeţeni, primari, militanţi ş.a.) foloase de natură nepatrimonială, constând în voturile alegătorilor, în alte condiţii decât cele stabilite de lege, faptă care întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzută de art.13 din Legea nr.78/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Sub aspectul laturii subiective, s-a reţinut că inculpatul a acţionat cu intenţie directă, având reprezentarea urmării produse prin faptele sale şi urmărind producerea acestui rezultat.

În cauză a fost reţinută forma simplă a infracţiunii, apreciindu-se că întreaga activitate descrisă în situaţia de fapt se circumscrie unei activităţi unice de folosire a influenţei şi autorităţii, desfășurată în baza aceleiaşi rezoluţii, iar întinderea în timp a acestei activităţi este o consecinţă naturală a modului în care a fost conceput planul infracţional, fără a fi de natură să influenţeze caracterul unitar al infracţiunii.

Inculpatul nu a dat declaraţii în faţa organelor de urmărire penală.

Rechizitoriul menționează că prezentarea materialului de urmărire penală strâns în cele 84 de volume pentru inculpatul Dragnea Liviu-Nicolae a început în ziua de 18.06.2013 și a continuat la datele de 29.07.2013, 02.09.2013, 03.09.2013, 04.09.2013, 05.09.2013, 06.09.2013 şi 09.09.2013, neputând fi finalizată din cauza conduitei procesuale dilatorii a susnumitului.

Pentru toţi ceilalţi 72 de inculpaţi, materialul de urmărire penală a fost prezentat în decurs de aproximativ 3 săptămâni, în perioada 14.05.2013 – 04.06.2013.

2. Cu privire la fraudele săvârşite la secţiile de votare

Rechizitoriul expune modalităţile concrete în care preşedinţii şi membrii unor secţii de votare au contribuit, în diverse forme ale participaţiei penale, la denaturarea procesului electoral al referendumului, menţionându-se că numărul cel mai mare de secţii de votare supuse examinării penale au fost din judeţul Teleorman, în care, la acel moment, inculpatul Dragnea Liviu Nicolae avea calitatea de preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman.”, se arată în motivarea ÎCCJ.

ABONEAZA-TE LA NEWTV! Corect, Independent, Curajos